Tietosuoja

Asiakasrekisteri

Tämä on Tassu Foods Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste. Se on laadittu henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

 1. Rekisterinpitäjä

Tassu Foods Oy
Osuusmyllynkatu 7
33700 TAMPERE
Y-Tunnus 3178604-2

 1. Rekisteriasiat

Tassu Foods Oy
Asiakaspalvelu
Puhelin: 09 4256 2222
asiakaspalvelu@tassufoods.fi

 1. Rekisterin nimi

Tassu Foods Oy:n asiakasrekisteri.

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde, jossa rekisteröity on osapuolena. Rekisteröity on tilannut Tassu Foods Oy:n tuotteita ja näin rekisterinpitäjä on oikeutettu pitämään rekisteriä asiakassuhteeseen ja tilaussopimukseen liittyvistä tiedoista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä asiakassuhteen ylläpito ja hoito. Tietoja voidaan myös käyttää markkinointitarkoituksiin sekä yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä asiakkaista seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimet, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot, syntymäaika/-vuosi, henkilötunnus, sukupuoli
 • asiakasnumero, asiakastunnus, asiakkuuden alkamis- ja voimassaoloaika
 • väestötietojärjestelmästä saadut kielto- ja päivitystiedot
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • asiakkuuteen tai asialliseen yhteyteen perustuvat tilaustiedot, palvelutiedot tai muut vastaavat asiointi- ja käyttötiedot

Tallennamme asiakaspalvelupuheluita osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi. Käytämme tallenteita asiakaspalvelumme laadun kehittämiseksi sekä petoksellisen toiminnan ehkäisemiseksi. Tallentaminen tapahtuu tietoturvallisesti tietosuoja-asetuksen ja muiden säädösten puitteissa eikä tallenteita käytetä muihin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietoja voidaan luovuttaa markkinointitarkoituksiin Tassu Foods Oy:n yhteistyökumppaneiden käyttöön. Yhteystietojen käytön voi kieltää ilmoittamalla siitä asiakaspalveluumme osoite Osuusmyllynkatu 7, 33700 TAMPERE tai puhelimitse 09 4256 2222.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n alueen ja Euroopan talousalueeseen kuuluvien maiden ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Suoramarkkinointirekisteri

Tämä on Tassu Foods Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste. Se on laadittu henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

 1. Rekisterinpitäjä

Tassu Foods Oy
Osuusmyllynkatu 7
33700 TAMPERE
Y-Tunnus 3178604-2

 1. Rekisteriasiat

Tassu Foods Oy Asiakaspalvelu
Puhelin 09 4256 2222
asiakaspalvelu@tassufoods.fi

 1. Rekisterin nimi

Tassu Foods Oy:n suoramarkkinointirekisteri.

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilötietolain 19 §:n mukainen suoramarkkinointirekisteri.

Henkilötietoja käytetään Tassu Foods Oy:n suoramarkkinointiin ja etämyyntiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään mm. seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, suoramarkkinointilupa- ja kieltotiedot, yksi markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva tunnistetieto sekä tietojen päivitystiedot.

Tallennamme puhelimitse tapahtuvat suoramyyntipuhelut osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi. Käytämme tallenteita myyntimme laadun kehittämiseksi sekä petoksellisen toiminnan ehkäisemiseksi. Tallentaminen tapahtuu tietoturvallisesti tietosuoja-asetuksen ja muiden säädösten puitteissa eikä tallenteita käytetä muihin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään markkinointiarvontojen ja -kilpailujen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa tietopalvelua tarjoavan yritysten rekistereistä.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta muille tahoille. Henkilötietoja ei siirretä EU:n alueen ja Euroopan talousalueeseen kuuluvien maiden ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Voimme kerätä Tassu Foods Oy:n internetsivustolla käyttäytymistietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu päätelaitteellesi, ja joka sisältää nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voimme yksilöidä ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita päätelaitettasi tai tiedostojasi. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen, eivätkä ne mahdollista kovalevylläsi olevien tietojen tutkimista.

Evästeillä keräämme tietoa siitä, mitä käyttäjät tekevät sivustollamme. Käytämme näitä tietoja kotisivujen muokkaamiseen asiakasystävällisempään ja palvelevampaan suuntaan, jotta sivustolla vierailu olisi mahdollisimman sujuvaa.

Tassu Foods Oy kerää evästeitä täysin anonyymisti.

Mikäli haluat kieltää evästeiden käytön ja keräämisen sivuillamme, saat evästeiden käytön pois päältä nettiselaimesi asetuksista.